DZIKA MANIA RADIO SHOW

DZIKA MANIA RADIO SHOW

Like
391
0
Friday, 29 September 2017
DZIKA MANIA RADIO SHOW

UWAGA ! Zostaly tylko 2 dni aby zapisac sie na kurs na ukryte noszenie broni (CONCEALED CARRY LICENSE ) w dniach 14 i 15 Pazdziernik, od godziny 9am do 4pm. Deposit $100 mozesz dostarczyc do Studia DZIKA Fitness LTD. lub wyslac “Quick Pay”. Tel. 773 230 8613. Kurs jest 2-dniowy (16-to godzinny) i pozwala na otrzymanie od Policji Stanowej pozwolenia na legalne noszenie broni przy sobie w Illinois i oko?o 30 innych stan?w. Zaj?cia s? prowadzone w j?zyku polskim. W ramach szkolenia poruszane s? nast?puj?ce tematy:
* bezpieczne obchodzenie si? z broni?
* aspect prawne posiadania broni
* kiedy bro? wolno legalnie u?y?
* jakie s? konsekwencje u?ycia broni
* psychologiczne nastawienie zwi?zane z posiadaniem i u?ywaniem broni
* jak unikn?? bycia ofiar? przemocy
* techniczne aspekty noszenia broni
* w?a?ciwe techniki pos?ugiwania si? broni?: trzymanie, celowanie, ?adowanie
* kupno, sprzeda?, po?yczanie broni
Po?owa naszych rodakow nie mia?a nigdy broni w r?ku – nasz kurs jest zar?wno dla nowicjuszy, jak i dla os?b z pewnym do?wiadczeniem. Pozwolenie na bro? (FOID card) nie jest wymagane do wzi?cia udzia?u w kursie.
Koszt kursu wynosi $250. Ilosc miejsc jest ograniczona . DZIKA Fitness LTD. 6009 W. Irving Park Rd. Chicago. Trenig w fajnej grupie ludzi, razem z Martin Vogel , Magdalena Huk – Dzika , Polish Mama Bez Cenzury – Kinga Romanowski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *